Interaktivní výstava Lidé odvedle návštěvníkům unikátním způsobem přiblíží každodenní život hendikepovaných. Život lidí s postižením je prezentován interaktivní formou, návštěvníci o něm nejsou pouze „informováni“, ale mají možnost si jeho úskalí vyzkoušet na vlastní kůži. Podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem vystihuje formu, kterou je výstava prezentována. Návštěvníci jsou zábavnou formou pozváni na skutečný výlet, a to od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici nebude chybět model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Návštěvníci si vyzkouší, jak se musí hendikepovaní lidé, dospělí i děti, vypořádat s různými životními situacemi, které jsou pro zdravého člověka bezproblémové, ale pro zdravotně znevýhodněné mohou představovat překážku. „Jedna věc je o hendikepech mluvit, ale úplně něco jiného je vyzkoušet si, jaké to je, pohybovat se s nějakým zdravotním znevýhodněním,“ uvedla manažerka projektu Vladimíra Tvrdková. Pro návštěvníky je to podle ní zážitek, který si mohou zapamatovat po celý život a díky tomu třeba lépe pomoci zdravotně postiženému člověku v mnoha běžných životních situacích.

Na ztvárnění výstavy se podíleli specialisté na pomoc hendikepovaným lidem. Celou expozici bezplatně zapůjčuje a instaluje Nadace Sirius, která se už více než 12 let věnuje problematice ohrožených a znevýhodněných dětí.