Tkanou textilii si měl v Československu objednat někdo ze Spojeného království a výrobek je dáván do souvislostí právě s nástupem královny do úřadu. A nešlo o první látky pro královský dvůr ve Velké Británii.

"V roce 1936 byly v Moravské Třebové utkány látky, které byly použity při korunovaci Alžbětina otce krále Jiřího VI. Odsunem a znárodněním nejspíš byla veškerá kontinuita přetrhána," podotkl Pavel Petr, znalec regionální historie.