Nejstarší část Dětenického betléma, která vznikla přibližně v polovině 19. století, uchvátila malého Čeňka (Vincence) Novotného (1845–1928) natolik, že jej v dospělosti nejen rozšířil, ale také rozpohyboval. Po druhé světové válce se betlém ztratil. Znovuobjeven byl v žalostném stavu, který si vyžádal odbornou pomoc. Na záchraně se pak kromě Vojtěcha Jonáše a Kláry Řezáčové v letech 2012–2018 podíleli také studenti a pedagogové Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

K obnově přispěla veřejná sbírka, která během výstavy bude pokračovat. Na výstavě je prezentován průběh záchrany a obnovy betléma. Dlouhodobě je betlém k vidění v Památníku Foersterova rodu v Osenicích u Mladé Boleslavi.

Druhá část expozice je věnována soukromé rodinné sbírce betlémů Martina a Jakuba Sochorových. Sbírání a výroba betlémů má v jejich rodině dlouholetou tradici. Jakubův děda Bohuslav Sochor ze Dvora Králové nad Labem je sbíral celý život a vytvořil kolekci několika desítek kusů. Martin a Jakub Sochorovi na tuto tradici navázali a zároveň ji rozšířili o prezentační činnost v podobě komentovaných prohlídek a výstav.

Vernisáž výstavy se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu ve 14 hodin v Regionálním muzeu v Litomyšli.

Výstavu doprovodí během prosince další akce. V neděli 11. prosince ve 13 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka betlémů.

Martin a Jakub Sochorovi seznámí návštěvníky se svojí sbírkou betlémů.

O týden později bude následovat beseda o Dětenickém betlému, v plánu je na 18. prosince ve 14 hodin. Znovuobnovení Dětenického betléma představí pravnuk Vincence Novotného Jan Volák, předseda spolku Dětenický betlém a restaurátoři, kteří se podíleli na záchraně betlému.