Dosud skryté exponáty muzea vyprávějí příběhy a poodhalují stopadesátiletou historii Moravské Třebové. "U příležitosti 150. výročí muzejnictví v Moravské Třebové vznikla publikace, která přibližuje dějiny moravskotřebovského muzea. Cílem není detailně popsat historii instituce, ale spíše nastínit její činnost a poslání v průběhu 150 let s důrazem především na činnost sbírkotvornou. Proto má kniha podobu katalogu, v němž jsou prezentovány vybrané sbírkové předměty, některé z nich v moderní době vůbec poprvé, protože jim doposud nebyla věnována žádná badatelská pozornost," uvedl autor knihy Tomáš Thun. Práce na publikaci trvala muzejníkům dva roky.

Popsané jsou předměty vystavené v jednotlivých expozicích, některé ale zůstávají schované v depozitáři, takže je lidé neuvidí. Kniha představuje 150 příběhů o nejzajímavějších předmětech, které jsou v držení moravskotřebovského muzea. "Městské muzeum v Moravské Třebové není jenom mimořádně cenná mimoevropská sbírka Ludwiga V. Holzmaistera. Máme tisíce sbírkových předmětů. Jedná se o věci unikátní i zdánlivě obyčejné, všechny v sobě však nesou příběh. Příběh o sobě samých, o svých majitelích nebo nálezcích nebo době, ve které vznikly. Naše každodenní práce v muzeu vede k odkrývání i uchovávání těchto pozoruhodných vyprávění," dodala druhá autorka knihy Lucie Žáková.

Rozmanitost muzejní sbírky dokládá především široké spektrum předmětů. Jedná se o umělecká díla, regionální i mimoevropské archeologické nálezy, staré písemnosti a knihy, ale také geologické exempláře a vycpaniny zvířat.

Publikaci muzeum vydalo s finančním přispěním Ministerstva kultury.