Tato situace je upravena zákonem o zaměstnanosti, v němž je skutečně zakotveno, že zaměstnanci orgánů kontroly (ti tzv. kontroloři) jsou oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby (tedy zaměstnavatele) a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. Proto je rozumné mít na pracovišti třeba právě pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce (podle mne postačuje jejich kopie). Zaměstnanec se vystavuje riziku pořádkové pokuty až do výše pět tisíc korun (tu lze ukládat i opakovaně), pokud neosvědčí svoji totožnost, a nebo neprokáže výkon práce pro zaměstnavatele uvedeným způsobem. Samozřejmě vyvstanou situace, kdy při kontrole na pracovišti nebude možné předložit třeba pracovní smlouvu. V takovém případě lze doložit následně ve stanovené lhůtě.

MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy