„Nutí nás k tomu nový stavební zákon,“ vysvětluje starosta Josef Ošťádal. „Do nového dokumentu budou zapracovány změny, to znamená zaneseny nové lokality pro bydlení, území pro rozvoj podnikání a podobně,“ doplňuje.

„Samozřejmě nevýhodou je, že nový územní plán budeme muset, tak jako ostatně i jiná města a obce, zaplatit ze svých peněz,“ dodává starosta Josef Ošťádal. Podle jeho odhadů se částka vyšplhá do statisíců korun.