Každý školní rok se ZŠ Zámecká v Litomyšli promění na jeden den ve velkou pracovní dílnu, v níž se její žáci seznamují s palčivými otázkami dnešního světa prostřednictvím netypických vzdělávacích programů, her či povídání se zajímavými lidmi, kteří mají k danému tématu co říct. Nejinak tomu bylo i letos před Vánocemi.

Ve středu 10. prosince se žáci 4. až 9. ročníku zapojili do celodenního projektového dne „Žijeme tu společně“. Jeho obsahem byla multikulturní výchova, tedy výchova k toleranci a spolužití s národnostními či etnickými skupinami, s nimiž se žáci každý den setkávají: někteří cestou do školy, jiní přímo ve třídách, další odpoledne, když se procházejí po náměstí.

Pro žáky bylo připraveno několik pracovních dílen, v nichž se ve skupinách po patnácti seznamovali s historií, tradicemi a zvyky Romů, učili se psát azbukou a poznávali zvláštnosti života na Ukrajině, kreslili tradiční čínské vázy, vařili slovenské brynzové halušky, pokoušeli se najíst čínskými hůlkami nebo se dozvěděli, co znamená, když se na ně Vietnamec usmívá.

S prací v řadě dílen učitelům pomohli pozvaní hosté a lektoři. Patřili mezi ně pracovníci Romského muzea v Brně, společnosti Arpok Olomouc, taneční skupina občanského sdružení Čavoro Svitavy a řada dalších. Jedním z nejvýznamnějších hostů projektového dne byl vynikající romský muzikant Mário Bihári, který se účastnil práce s hudebně nadanými dětmi v dílně věnující se romské hudbě.

Projektový den žáci zakončili prací v kmenových třídách, kde „stavěli“ dům, v němž žijí Češi spolu s ostatními národy. Do předem nakreslené makety domu, který představoval Českou republiku, umisťovali do jednotlivých bytů informace o národech, s nimiž se seznámili v pracovních dílnách. Vytvořili tak dům, v němž Češi tvoří pomyslnou střechu, která má chránit příslušníky jiných národů od útoků proti nim, diskriminace a podobně. Věříme, že taková forma práce přivede žáky k přemýšlení nad hodnotou lidství a přispěje k vytvoření ovzduší tolerance v naší zemi.

STANISLAV ŠVEJCAR