Termín k odevzdání přihlášky vyprší posledního února. Podat ji je možné buď klasicky prostřednictvím předepsaného tiskopisu anebo elektronickou cestou přes webové stránky fakult, což je rychlejší a poplatek za zpracování je nižší.

Tři fakulty, které sdružuje Univerzita Hradec Králové, letos otevřou 59 bakalářských oborů, šest magisterských a také 12 navazujících magisterských oborů. Přijímačky si jednotlivé fakulty organizují samy. Jednu novinku však chystá filozofická fakulta.

„U oborů Politologie, Počítačová podpora v archeologii a Filozofie a společenské vědy jsou přijímací zkoušky nahrazeny Scio testy z obecných studijních předpokladů. K těm se musejí uchazeči přihlásit zvlášť,“ vysvětlil kancléř univerzity Ondřej Tikovský. U dalších dvou oborů jsou tyto testy dobrovolné a v případě dosažení percentilu alespoň 50, nemusejí již uchazeči skládat klasické přijímačky.

Pedagogická fakulta u některých oborů umožňuje prominout přijímací zkoušky po splnění příslušných kritérii. Fakulta informatiky a managementu už tak benevolentní není. Všichni uchazeči o studium na její půdě musejí složit potřebnou zkoušku: písemnou nebo ústní.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy naopak možnost dostat se do prvního ročníku magisterských oborů i bez přijímacích zkoušek dává. Přísnými kritérii však může projít jen 90 uchazečů o studium všeobecného lékařství a 18 budoucích zubních lékařů. Tříleté bakalářské obory už tuto šanci nenabízejí. Stejně jako farmaceutická fakulta. „Zkoušky na všechny bakalářské i magisterské studijní obory jsou pouze písemné. Uchazeči si však mohou zakoupit soubor otázek k přijímacím zkouškám z chemie, fyziky a biologie, a to ve fakultní prodejně skript,“ objasnil proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Milan Lázníček.

V krajské metropoli působí také fakulta vojenského lékařství, Technická fakulta České zemědělské univerzity Praha a soukromá Metropolitní univerzita.

Jaké mají studenti v Hradci možnosti:

* Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta přijme do magisterských a bakalářských oborů 1640 zájemců
Filozofická fakulta přijme do magisterských a bakalářských oborů 555 zájemců
Fakulta informatiky a managementu přijme do magisterských oborů a bakalářských oborů 765 zájemců
* Univerzita Karlova Praha
Lékařská fakulta v Hradci Králové přijme do magisterských oborů 200 zájemců a do bakalářských oborů 50 uchazečů
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové přijme do magisterských oborů 270 zájemců a do bakalářských oborů 120 uchazečů
*Univerzita obrany Brno
Fakulta vojenského lékařství v Hradci Králové přijme do magisterských oborů 30 zájemců a do bakalářského oboru 6 uchazečů
* Metropolitní univerzita Praha
Soukromá vysoká škola realizuje v Hradci Králové dva bakalářské studijní obory
* Česká zemědělská univerzita Praha
Technická fakulta nabízí v konzultačním středisku Hradec Králové studium ve dvou bakalářských oborech v kombinované formě

MARTIN HORÁK: „Mnohem žádanější jsou vysokoškolští absolventi technických oborů“

Hradec Králové - Vyplatí se studovat vysokou školu, nebo je lepší pro život mít řemeslné vzdělání a šikovné ruce?

V době, kdy se trh práce kvůli finanční krizi poměrně mění, je to otázka do pranice. „Obecně platí, že nezaměstnanost u vysokoškolsky vzdělaných lidí je nižší,“ říká ředitel hradeckého úřadu práce Martin Horák.
Platí stále, že vysokoškolské vzdělání je na trhu práce důležité?
Obecně stále platí, že nezaměstnanost u vysokoškolsky vzdělaných lidí je nižší než u těch se středoškolským vzděláním. V souvislosti s krizí však došlo i k omezení nabídky v této oblasti. Vysoké školy chrlí stále více absolventů a volných pozic tolik není. Záleží však také na oboru vzdělání.

Zmínil jste závislost na oborech. Které jsou ty žádané?
Dlouhodobě je větší zájem o absolventy technických oborů. Přeci jen těch humanitních směrů je mnohem více a tím vystudovaných vysokoškoláků. Pozic v této oblasti zase až tak moc nebývá. Tady je trh přesycený.

Je stále nutná u absolventů již nějaká praxe?
V devadesátých letech to byl obrovský problém. Poté se situace změnila a s klesající nezaměstnaností musely vzít firmy zavděk i nezkušeným absolventem. Nyní se to trochu problematizuje. V krizi hledá firma spíše člověka, který má praxi a dokáže podávat výkony ihned.

Vybírají si firmy své budoucí zaměstnance již na školách?
Ano, funguje to tak. Je to ideální stav, když rovnou ze školy přejde uchazeč do pracovního poměru. Tyto různé stáže a následný přechod do firmy však funguje spíše u technických oborů.