„Motorkáři v lesích jsou obrovský problém. Kdyby aspoň jezdili po cestách, ale jezdí všude, žádné ohledy neberou," říká pracovník odboru životního prostředí moravskotřebovského městského úřadu Jiří Nechuta, který má na starosti myslivost a lesní hospodářství.
Jeho slova dokládá i případ z nedávné doby. Několik motorkářů opakovaně, podle všeho už několik měsíců, devastuje chráněné luční porosty, které představují vzácný biotop v přírodním parku Bohdalov nedaleko Městečka Trnávky.

Místní o tom vědí, znají dokonce i jejich totožnost. Bez důkazů se však motorkářům jejich bezohledné chování dokazuje těžko. A kde není žalobce, není ani soudce.

Dokud motorkáře nedopadne policie, jsou rovněž úředníci bezmocní. „Z naší strany to vyřešit jde, nedávno jsme dva motorkáře pokutovali. Jeden případ jsme řešili asi měsíc zpětně a druhý je z minulého roku," uvádí Jiří Nechuta. „Policisté kontrolovali rekreační oblast Srnčí u Moravské Třebové a při průjezdu lesem viděli dvojici motorkářů jedoucích lesním porostem. Hlídka se je rozhodla zastavit pomocí výstražného zvukového zařízení," popsala mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová.

Motorkáři nezastavili a začali ujíždět. Při průjezdu přes mostek jeden z nich při prudkém odbočení vpravo sjel do potoka. Druhému se podařilo ujet. V takovém případě zpravidla není možné motorkáře identifikovat. Buďto mají registrační značky zašpiněné tak, že je nelze přečíst, nebo, což je častější, je nemají vůbec.

Případ, kdy se policii podařilo motorkáře dopadnout přímo v lese, je víceméně ojedinělý. „Byla to náhoda. Policie si s tím moc práce nedává. V krátkosti to sepíšou a předají nám," vysvětlil Jiří Nechuta.

Policisté argumentují tím, že o problému sice vědí, ale mají jen nepatrné množství podnětů od veřejnosti. „Když dostaneme oznámení, tak se jedeme na místo podívat, ale nemůžeme čekat na každé mezi, jestli tam zrovna nějaký motorkář nepojede," uvedla Hana Kaizarová. „Takové případy posíláme na příslušný městský úřad, protože přestupky podle zákona o lesích neřešíme," dodala.

Na jednom se však úředníci i policisté shodují. Lidé, kteří se s problémem setkají, nad tím většinou mávnou rukou. Podle Jiřího Nechuty se však bez pomoci veřejnosti problém s motorkáři vyřešit nepodaří.

Nepovoleným vjezdem do lesa motorkáři porušují lesní zákon. A ruší zvěř. „Lesní stráž je vzhledem k omezeným pravomocem vůči motorkářům bezmocná a policie má omezené možnosti z pohledu kapacit i technického vybavení," objasnila tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

DLOUHODOBÝ PROBLÉM
Na Svitavsku jde o dlouhodobý problém. „Stejně jako v minulosti se i nyní motorkáři z východní části Pardubického kraje a z Moravy hlavně o víkendech sjíždějí v Moravské Třebové a pak vyrážejí do okolních lesů, které jsou svou členitostí terénu ideální pro nelegální divoké motokrosové tratě," upřesnila Jouklová.

Motorkáři přitom jezdí po lesních cestách, kde ohrožují návštěvníky lesa. Jezdí lesními porosty a v terénu vytvářejí rýhy s následnou půdní erozí. Podle mluvčí Lesů jezdí hlavně v lokalitách Peklo, Srnčí, Hřebečovský hřbet. „Nerozpakují se jezdit ani v Rohové, kde má být v letošním roce vyhlášena Národní přírodní rezervace," dodala Eva Jouklová.

„V dubnu i počátkem května jsme o problému hovořili se starostou Moravské Třebové s tím, že je třeba vše urychleně řešit s policií a jejím krajským ředitelem v Pardubicích a najít možnosti, jak této činnosti skutečně zamezit," přiblížila Jouklová.

Na Orlickoústecku je situace obdobná, nejčastěji se motorkáři objevují v lese o víkendech, a to zejména v okolí Suchého vrchu, ale také Skuhrova mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí. „Lesníci mají velmi malé pravomoci a motorkáři jim nemusí zastavit, čas od času se ale v lesích objeví policejní hlídky, a ty udělují pokuty," podotkla Jouklová.

„Osvědčilo se nám také to, že motorkáře vyfotíme a snímek odesíláme s komentářem a svědectvím na policii. Uvítali bychom častější, zejména víkendové policejní zásahy," konstatovala Eva Jouklová.