Chodce a cyklisty práce na mostě díky provizorní lávce neomezí. „Během stavebních prací dojde k demolici stávajícího mostu a výstavbě zcela nové konstrukce. Pro rychlou záchrannou službu, pěší a cyklisty bude umožněn průjezd přes přemostění stavby,“ informoval mluvčí Moravské Třebové Václav Dokoupil.