Opravu morového sloupu v Moravské Třebové doporučili pardubičtí památkáři. „Stav sloupu není havarijní, ale na pískovci již dochází ke zvětrávání, na kameni jsou černé depozity, místy i krusta, někde se objevuje lišejník a zelená řasa," vysvětluje mluvčí památkářů Zuzana Vlasáková.
„Odbor rozvoje města chce přihlásit restaurování sloupu do programu regenerace městských památkový rezervací, ze kterého by bylo možné získat až sto procentní dotaci," nastínila tisková mluvčí města Dagmar Zouharová.

Poslední restaurování sloupu proběhlo v letech 1993 až 1994. „Aby nedocházelo k dalšímu poškozování pískovce, je vhodné v dohledné době provést restaurátorský zásah," dodává Zuzana Vlasáková.

Pro žádost o dotaci musí město předložit restaurátorský průzkum. Náklady na jeho zpracování odhaduje radnice na 50 až 70 tisíc.
Už třetím rokem pokračuje kompletní rekonstrukce morového sloupu v Poličce. „Práce se v letošní sezóně odehrávají zejména na první etáži sloupu, na schodišti a kamenných pilířích kolem sloupu. Zároveň pokračují práce na kamenosochařských kopiích vybraných světců," přiblížila průběh oprav tisková mluvčí města Naděžda Šauerová.

V letošním roce budou rovněž zahájeny práce na kopii sochy sv. Václava. Naopak hotové by měly být kopie soch sv. Šebestiána a sv. Víta. „Kopie sv. Karla Boromejského je již dokončena, lze předpokládat, že bude letos osazena na morový sloup," upřesnila Naděžda Šauerová. Vzhledem k rozsahu kamenosochařských prací je jejich dokončení plánované na příští rok.  

Celkové náklady na obnovu dosáhnou 5,4 milionu korun. „Pro letošní rok bude proinvestováno 1,5 milionu, přes milion korun je dotace ministerstva kultury, dalších 150 tisíc připadá na dotaci z Pardubického kraje, zbylá částka jde z městského rozpočtu," uzavírá Naděžda Šauerová.

Ještě v letošním roce by chtěli stihnout rekonstrukci morového sloupu také ve Svitavách. „V rozpočtu města jsou připravené finanční prostředky na celkové restaurování památky. Od poslední ho restaurování už uplynulo několik desetiletí a zub času opět zhoršil celkový stav soch, sloupu i balustrád," uvedl vedoucí odboru školství a kultury svitavské radnice Jiří Petr.

Obnova morového sloupu, kterou provádí restaurátor Josef Petr z Kuřimi, probíhá od poloviny června. Konec restaurátorských prací je plánovaný na listopad tohoto roku.

Celkové náklady by se měly pohybovat okolo milionu korun. „Z programu regenerace městské památkové zóny ministerstva kultury jsme získali dotaci 400 tisíc," dodává Jiří Petr.