„Ty stávající se nacházejí před školkou na kraji místní komunikace vedle chodníku pro pěší. Takto situované parkoviště tvoří překážku provozu v ulici. Jeho kapacita je navíc velmi omezená," vysvětlila tisková mluvčí Moravské Třebové Dagmar Zouharová. Se zvýšeným počtem míst v mateřince, který od září plánuje její vedení, se dá předpokládat zvýšení počtu parkujících aut rodičů. „Odbor rozvoje města má nyní za úkol jednat ve věci zřízení parkovacích míst u Mateřské školy Jiráskova a předložit pro potřeby rozpočtových úprav odhad ceny za zpracování projektu, zajistit majetkové vypořádání s majitelem pozemků vybraných pro nově plánované parkoviště a realizovat stavebně technické kroky pro jeho vybudování," uvedla tisková Dagmar Zouharová.