Strategii rozvoje města věnují pozornost. O rozmach podnikání, rozvoj průmyslových míst a oživení trhu se stará Miroslav Netolický, druhý nejlepší manažer průmyslových zón v České republice.
Splnil se předpoklad, tedy rozvoj města, s nímž jste realizovali myšlenku rozmachu?
Stoprocentně, možná i více. V době, kdy se zóna chystala, tedy na přelomu tisíciletí, byla v Moravské Třebové vysoká nezaměstnanost, kolem patnácti procent. Vládla zde frustrace, chyběla vize, perspektiva zde pracovat a žít byla oslabena. Radnice se proto rozhodla pro zásadní krok. Získala do vlastnictví cca 11 hektarů pozemků, zainvestovala je a snažila se je od roku 2001 nabízet investorům.
Bylo to od začátku jednoduché? Hrnuli se podnikatelé do Moravské Třebové?
V podstatě nebyl o zónu žádný zájem.
Jak jste docílili toho, že vám investoři uvěřili, že vytvoříte vhodné podmínky?
Myslím, že na radnici došlo ke změně v přístupu. Dříve převládala názor, že stačí, když nabídneme zónu a nízké ceny. To není pravda. Investor vnímá město jako celek. Zajímá ho image, geografická poloha, dopravní obslužnost a nabídka služeb. V té době byla Moravská Třebové vnímána jako outsider, jehož ekonomická síla a význam je nalomen. Prostě problematické místo, kde nemá smysl investovat.
Pamatujete si na okamžik, kdy došlo ke obratu?
Zhruba v roce 2003 a 2004, kdy se změnil způsob komunikace. Město opustilo negativní způsob informování a změnilo jej v pozitivní. Problémům se postavilo čelem a ukázalo, že ví, jak si s nimi poradit.
Pamatujte si na prvního investora?
To byla šťastná náhoda. Ve světě trvá průměrně sedm let, než se podaří novou průmyslovou zónu obsadit, což byl nakonec i náš případ.
Město zkoušelo různé přístupy. Nakonec vytvořilo speciální pozici manažera ekonomického rozvoje. Zdá se, že se nestandardní krok vyplatil.
Starám se, aby do města přicházeli investoři, je to ale práce celého týmu mých spolupracovníků. Poskytujeme jim maximální podporu a servis. Zajišťujeme jim veškeré podklady o trhu práce, podnikatelském prostředí či o vzdělávacích možnostech. Síla radnice spočívá v klientském přístupu a v pružnosti při vyjednávání. Před čtyřmi lety jsme za zvolenou strategii získali ocenění Czechinvestu.
Jste městem, kde se daří podnikání. Ale nyní nemáte žádný volný pozemek.
Jdeme cestou revitalizací. Podařilo se zprostředkovat dlouhodobé pronájmy opuštěných areálů nebo jejich prodeje. Výhledově potrvá dva až tři roky, než otevřeme další průmyslovou zónu.
Firmy expandují. Projevila se prozíravá strategie ve snížení nezaměstnanosti?
Radikálně se snížila míra nezaměstnanosti o více než pět procent proti roku 2005, aktuálně činí 9,4 procent.
Stává se Třebová městem příležitostí i ve skutečnosti? Stěhují se sem lidé?
Monitorujeme změnu trendu. Lidé projevují zájem stěhovat se do města za prací, především na nově vzniklá vysoce kvalifikovaná pracovní místa v městské průmyslové zóně. Chystáme proto pozemky pro bytovou výstavbu. Pestrá nabídka bydlení patří vedle restaurací, kulturního a sportovního vyžití do komplexu služeb, které tvoří image města. To zajímá investory i nové občany, kteří zvažují, že budou v Moravské Třebové pracovat a žít.