„Návštěvníci uvidí předměty, kterými se v té době obklopovala bohatá šlechta. Zvláště jsme se zaměřili na osobu tehdejšího majitele města Ladislava Velena ze Žerotína,“ vysvětluje vedoucí moravskotřebovského muzea Robert Jordán.

„Renesanční šlechtic, zvláště bohatý jako Ladislav, se obklopoval množstvím nejrůznějších předmětů s vysokou užitnou, ale i uměleckou hodnotou. Dnes se nám toho bohužel z původního vybavení zámku mnoho nedochovalo,“ upřesňuje Jordán.

Podle vedoucího muzea se Žerotínův majetek, který roku 1622 propadl konfiskaci, roztrousil do řady zemí. Exponáty na výstavě většinou Žerotínovi nepatřily, odpovídají však předmětům, které užíval. Například zcela jistě byl majitelem novokřtěneckých fajánsí, které pro něj vyráběla dílna ve Staré Břeclavi. „Sortiment fajánsí zahrnuje řadu tvarů, ať už jsou to džbánky, talíře a podnosy s prořezávanými stěnami, soudky, lavaba. K jídlu se užívaly zdobené příbory,“ popisuje vedoucí muzea.

Do Žerotínova majetku patřila i rozsáhlá knihovna. „Jak knihy v té době vypadaly, dokumentují vybrané svazky z knihovny kláštera řádu menších bratří v Moravské Třebové,“ dodává Robert Jordán. Žerotínovi byly dedikovány nejen knihy, ale například Komenského mapa Moravy.

Exponáty doplňují kamenné prvky uložené v lapidáriu muzea.

Pocházejí ze zámku a z měšťanských domů a dokumentují stavební aktivity ve městě za panství Ladislava Velena ze Žerotína. „Zásluhu na tom, že můžeme vystavovat v Senátu, má senátor Radko Martínek. Úkolem výstavy je představit Moravskou Třebovou a nalákat nové návštěvníky. To se ostatně podle prvních ohlasů již daří,“ uzavírá Robert Jordán.

Výstava je návštěvníkům přístupná do 15. října.