„Do více než 50 měst a vesnic vyšlo s koledou celkem 171 skupinek, což je přes 550 koledníků. Celkový výnos sbírky v rámci našeho území činí 737 149 korun, což je o 95 830 korun více než loni. U nás jde o nejvyšší výtěžek v historii pořádání Tříkrálové sbírky,“ uvedl Petr Matoušek z moravskotřebovské charity.

Přímo v Moravské Třebové koledníci od dárců obdrželi 138 823 korun. Výtěžek ze sbírky použije Charita Moravská Třebová na přímou pomoc potřebným rodinám a občanům z regionu. Peníze půjdou i na nákup zdravotních pomůcek pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a na rozvoj dobrovolnického centra.