„Z jednání s řediteli základních škol v Moravské Třebové vyplynula potřeba zjednodušit systém vzdělávání. Díky sloučení vznikne ekonomicky silná škola, která bude schopná pružně reagovat na demografický vývoj, zabránit segregaci žáků a zajistí stabilitu pedagogických pracovníků obou škol,“ vysvětlil starosta Miloš Mička. Příprava na změnu podle něj nebyla jednoduchá.

Od 1. září 2021 dojde k prvnímu formálnímu kroku v podobě administrativního sloučení škol. To pomůže řešit vyrovnání materiálního a prostorového vybavení i finanční náročnost zajištění chodu obou budov. Zároveň umožní, aby školy rozšířily a společně sdílely své vybavení i personál.

PRO DĚTI ŽÁDNÁ ZMĚNA

Obě školní budovy budou nadále pokračovat v běžném chodu. Rodiče s dětmi tak nezaznamenají výrazné změny. „Každá budova bude mít svého zástupce. Pedagogům zůstanou zachována jejich pracovní místa a rozvržení dětí. Rodiče si budou moci v rámci nového subjektu zvolit budovu, do které přihlásí své dítě,“ informoval tiskový mluvčí města Václav Dokoupil.

K druhé fázi sloučení přistoupí město postupně. V jejím průběhu dojde k vybudování moderní přístavby u budovy na Kostelním náměstí, která dětem nabídne novou jídelnu a stravovací provoz, školní družinu a nové učebny. „Mezi nezbytné úpravy bude patřit modernizace přírodovědných učeben a rozšíření kapacity kmenových tříd. Odhad celkových nákladů se podle studie pohybuje ve výši čtyřiceti milionů korun s financováním prostřednictvím rozpočtu města a evropských dotací,“ dodal Dokoupil.