Alej ke hřbitovu na Křížovém vrchu získala 188 hlasů, druhé místo v kraji a jedenácté v ČR obsadilo stromořadí Chodníček na Vinice ve Vysokém Mýtě se 187 hlasy a na pomyslný bronz dosáhla Alej Svobody Hlinsko – Studnice, a to díky 186 hlasům, ta je současné 12. v rámci republiky.

Více o soutěži Alej roku najdete ZDE

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční v květnu pod korunami vítězné Klokotské aleje na Táborsku. Všech 14 regionálních vítězů se může těšit na dárkové balíčky s poukazy, knihy o památných stromech nebo vstupenky do botanických zahrad po celé České republice.

Alej ke hřbitovu na Křížovém vrchu v Moravské Třebové

Lipová alej na Křížový vrch v Moravské Třebové je podle ankety nejhezčí v kraji.Lipová alej na Křížový vrch v Moravské Třebové je podle ankety nejhezčí v kraji.Zdroj: Petra ZápecováGenius loci v úseku cesty od Schodů mrtvých ke hřbitovu v Moravské Třebové udává již více jak sto let krásná lipová alej. Mohutné stromořadí je dominantou Křížového vrchu, doplňuje areál hřbitova a svou existencí obohacuje toto pietní místo. V horkých letních dnech poskytuje blahodárný stín a v zimě působí jako větrolam vyvýšeného místa. S alejí je spojen život desítek druhů ptactva i kriticky ohrožených bezobratlých živočichů. Díky své mohutnosti a umístění je vidět již při výjezdu z Hřebečského tunelu a pohled na ni doprovází až k příjezdu do Moravské Třebové. Alej je důkazem koexistence člověka s přírodou a zdůrazňuje potřebu podpory zeleně v městských sídlech.

Chodníček na Vinice ve Vysokém Mýtě

Chodníček na Vinice, Vysoké MýtoChodníček na Vinice, Vysoké MýtoZdroj: archiv soutěžePrastará lipová alej, která lemuje "Chodníček", cestu vedoucí z Vysokého Mýta na místní část Vinice, které kdysi byly cílem pěších, nejen nedělních, výletů celých rodin. Cesta na limonádu a pivo do místního hostince s velkou zahradou krytou stromy byla pro mnohé rodiny cílem pravidelných vycházek. Z původně prachové cesty se stala cesta pokrytá betonovými panely. Ty jsou nyní zdrojem starostí radnice, rostoucí stromy panely zvedají a chodníček už není moc vhodný na cestu na kole. Vzhledem k tomu, že cílem města je obnovit Vinice jako oblast pro rekreaci / cyklotraily na Vinicích a v "mýtském lese", venkovní posilovna a další/, tak se staly panely nevhodnými. Doufejme, že jakékoli úpravy terénů proběhnou s citem a úctou k této nádherné aleji, aby nebyla poškozena.

Alej Svobody Hlinsko - Studnice

Alej Svobody Hlinsko - StudniceAlej Svobody Hlinsko - StudniceZdroj: archiv soutěžeMěsto Hlinsko se v roce 2018 rozhodlo obnovit úsek staré kupecké cesty z Hlinska do Studnic. Část této cesty byla rekonstruována, a to podle historické mapy a stávající katastrální mapy. Touto stezkou vedla historická starokupecká cesta, která spojovala Čechy a Moravu. Hrála významnou roli v životě zdejších obyvatel již od pradávna. Kvůli zemědělskému využití byla však na dlouhou dobu rozorána a její někdejší existenci připomínal jen osamocený křížek uprostřed polí. Kromě tohoto místa člověk v krajině už nemohl vidět ani zbytky po této cestě, která byla před desítkami let ještě hojně využívána a pamětníci vzpomínají, jak po ní děti ze Studnic chodily do školy. Ve spolupráci s obcí Studnice a Pardubickým krajem město Hlinsko vytvořilo cestu pro pěší, která vrátila do krajiny původní prvek, který z ní v posledních letech zmizel a zároveň při příležitosti 100. jubilea založení samostatného Československa se k této cestě vysázela nová lipová alej. Každá sázená lípa byla poskytnuta k adopci rodinám, spolkům, firmám či dalším organizacím. Každý, kdo lípu adoptoval se podílel i na její výsadbě. První lípa byla zasazena starostou a místostarostou města Hlinsko, a to symbolicky v den výročí tzn. 28.10.2018. Ostatní lípy následovaly, a to ještě ten samý den. Na tuto akci byli samozřejmě pozváni všichni obyvatelé a návštěvníci města, kteří chtěli být u toho, jak se zrodí alej, která tu bude další stovky let. Věříme, že budoucí generace pak budou tuto událost připomínat jako historicky významnou věc. Celkový počet vysázených lip byl 45. Každá lípa je označena štítkem, na kterém je uvedeno, kdo lípu adoptoval a také přání či motto jako vzkaz pro lípu a samozřejmě všechny návštěvníky. Jmenujme třeba motto „Ať rosteš stovky let ve stejně krásné a svobodné době jako my“. V budoucích letech by město Hlinsko ještě rádo tuto alej rozšířilo o další lípy. Zájemců o sázení a adopci lip je mezi občany čím dál více, zájem o tuto alej je vskutku úžasný a všem, kdo se na vzniku podíleli to přináší obrovský pocit zadostiučinění za úsilí, které do toho vložili. Obnovená cesta se stala součástí naučné stezky s názvem „Lázeňská“. Na stezce jsou umístěny čtyři nové přístřešky, na kterých si můžete odpočinout a pokochat se zdejší krajinou. Stezka je vybavena i pěti informativními panely, které vznikly ve spolupráci s hlineckým muzeem a galerií. Na panelech se dozvíte něco o našich národních symbolech včetně národního stromu lípy, o historii města, o kupecké cestě, místních již zaniklých lázních a jiných zajímavostech.