„Pro některé živnostníky může nákup a zajištění ochranných pomůcek představovat komplikaci. Proto jsme se rozhodli nákupem materiálu pro výrobu štítů na 3D tiskárnách podpořit především drobné podnikatele a živnostníky, kteří mohou znovu otevřít provoz s povinností nosit ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření,“ vysvětlil starosta Miloš Mička. Ochranné pomůcky se budou vydávat v turistickém informačním centru. Každý podnikatelský subjekt obdrží maximálně tři obličejové štíty.