Poplatek pro obce za ukládání odpadů má vyrůst ze současných 500 korun až na 1850 korun za tunu odpadu v roce 2029. Obce, které dokáží dostatečně třídit, přitom budou finančně zvýhodněny. Stát zavede možnost úspory pro lidi, kteří za svoz zaplatí podle toho, kolik komunálního odpadu skutečně vyprodukují. Od roku 2025 bude také platit povinnost odděleného sběru textilu.

„To všechno musíme zahrnout do budoucího plánování v Moravské Třebové. Otázkou není, kolik platíme dnes, ale kolik zaplatíme za deset let. Aktuální poplatek za komunální odpad máme nastaven na 700 korun za poplatníka,“ uvedl místostarosta Miloš Mička.

Budoucí podobu odpadového hospodářství ovlivní podle vedení města nejen navyšování poplatků pro obce za ukládání odpadů, ale i aktivita obyvatel. Pokud nebudou třídit, mohou čekat další zdražování.

„Jedině vzorným tříděním plastu, papíru a bioodpadu všichni ušetříme. Některé obce teprve začínají. Máme výhodu, protože problematiku odpadů řešíme už od roku 2017. Musíme ale upravit kontejnerová stání, nakoupit nádoby a kontejnery do vybraných lokalit,“ dodal místostarosta Mička.