„První jednání probíhalo už v roce 2018, vlastník požadoval 13 milionů korun bez DPH,“ přiblížil starosta Tomáš Kolkop. Navržená cena však byla pro město nepřijatelná. „Po zhruba osmiměsíční pauze byla jednání obnovena. Výsledkem je finální a konečná cena včetně DPH,“ pokračuje starosta.

Smlouvu se současným vlastníkem areálu, kterým je třebíčská společnost Agroveles, musí radnice uzavřít nejpozději do konce června. První splátku 7,75 milionů má město uhradit do 15 dnů po podpisu smlouvy. Zbývajících 3,25 milionů si může radnice v následujících dvou letech rozložit do pravidelných čtvrtletních splátek.

Představy o budoucím využití areálu mají prozatím neostré kontury. „Část prostor by teoreticky byla vhodná pro zřízení víceúčelového kulturního sálu včetně zázemí a parkoviště, které by rovněž sloužilo pro návštěvníky muzea, sociálních služeb nebo gymnázia,“ naznačuje Tomáš Kolkop. Další část areálu by mohla být přidružena k mateřské škole, která s Miltrou sousedí. Školka by tak získala větší plochu pro zahradu a parkování, které je v Jiráskově ulici poměrně problematické. „Budovy v zadních částech by mohly sloužit jako klubovny pro spolkovou činnost,“ dodává starosta.

Na tom, že pozemek má pro rozvoj města zásadní význam, se shodují zastupitelé napříč politickým spektrem. Na prosincovém jednání hlasovali pro koupi Miltry kromě Pavla Brettschneidera všichni zastupitelé. „Tento prostor je pro nás strategicky významný a město by to nemělo pustit. Navrhované podmínky jsou natolik zajímavé, abychom je přijali,“ podpořil záměr někdejší starosta Radko Martínek.

Na revitalizaci areálu chce radnice požádat o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Pokud by město v programu pro regeneraci brownfieldů uspělo, mohlo by podle místostarosty Miloše Mičky získané prostředky využít i k úhradě kupní ceny naráz v plné výši.

Kolem prodeje areálu byly v minulosti nejasnosti. Bývalý vlastník, společnost Agro2000 Invest, která zanikla na počátku listopadu předloňského roku, ještě měsíc před tím tvrdil, že areál prodal soukromé firmě. Mezi lidmi se tehdy rozšířila obava, že firma, která měla v prostorách bývalé Miltry vyrábět dřevěné palety, chce v areálu zřídit ubytovnu pro zahraniční dělníky nebo dokonce azylový dům. Nic z toho se však nepotvrdilo, přestože jednatel společnosti Argo2000 Invest Jiří Věžník, který je ve stejné pozici i ve firmě Agroveles, tvrdil, že areál prodal. „Máme podepsanou smlouvu s firmou, do konce září mají složit peníze do advokátní úschovy,“ řekl na podzim 2018 Deníku.