Projekt jako součást Strategického plánu sociálního začleňování města Moravská Třebová realizuje Květná Zahrada z Květné. První lidé se už díky němu dostali do nové práce. Nezaměstnanost v Moravské Třebové je nejvyšší ve svitavském okrese. Aktuálně je tady 733 uchazečů o práci na 617 míst. Naproti tomu třeba Polička má 264 uchazečů na 612 volných míst. „V celém okrese Svitavy je 1851 uchazečů na 2871 míst. Pracovní místa jsou, ale v Moravské Třebové ne,“ uvedl ředitel Květné Zahrady Ferdinand Raditsch.

OHROŽENÉ SKUPINY

Projekt má pomoci lidem z ohrožených skupin se začleňováním do společnosti. A nejde jen o Romy. Do ohrožených skupin patří také absolventi, matky samoživitelky po rodičovské dovolené, osoby starší 55 let, lidé se zdravotním postižením nebo s dluhy. Právě zadlužení lidí je v Moravské Třebové s necelými deseti tisíci obyvateli velký problém. „V Moravské Třebové má podle analýzy Agentury pro sociální začleňování téměř deset procent lidí exekuci, někteří ne jednu, ale dvě, tři,“ podotkl ředitel Květné Zahrady.

Projekt Hledáme řešení v Moravské Třebové má poskytnout 90 lidem z ohrožené skupiny poradenství, nechat je projít motivační a aktivační programy, které jim pomohou v orientaci na trhu práce. „Až čtyřicet by jich mohlo být zaměstnáno na tréninkových místech. To je největší bonus. Na sebe navazujeme zaměstnavatele ve městě, kteří si lidi vezmou jako své zaměstnance. My s nimi uzavřeme dohodu o vytvoření tréninkového pracovního místa a můžeme až půl roku člověka na místě finančně podporovat,“ vysvětlil Raditsch.

Do programu se už zapojili první lidé, se kterými pracuje terénní sociální pracovnice Jitka Němcová. „Vybereme člověka, projde školením a snažíme se, aby se dostal do situace, kdy bude schopen sám spolupracovat při výběru zaměstnání, aby si uvědomil, jakou práci zvládne, svoje možnosti,“ přiblížila Němcová. Tréninková místa vznikají v různých firmách i chráněných dílnách.

VYUŽÍT PRAXI

Například Tomáš pracoval šest let jako operátor. Je nevyučený, ale v továrně měl i kariérní postup, jenže pak z osobních důvodů odešel. „Teď spolupracuje s naší psycholožkou, uvědomil si, kde byla chyba a že je na čase, aby využil svoji šestiletou praxi. Přihlásil se do výběrového řízení, uspěl a už má za sebou první směny. Jde dál a zjistil, že to není tak složité,“ popsala Němcová.

Spokojená je i Vanesa, která byla dlouho nezaměstnaná. Sice je manuálně šikovná, ale hodně se stydí. A to jí bránilo v hledání práce. „Potřebuje místo, které jí bude vyhovovat, aby se nelekla obrovského kolektivu. Dělá na malé provozovně,“ dodala Němcová.

DOPAD SUDET

Problémy v Moravské Třebové trvají roky. Na město zřejmě nejvíce dopadla výměna obyvatel po druhé světové válce. To nedokáže zlomit jeden projekt, ale může nastartovat změnu. Viditelné jsou už i změny v chování dětí ze sociálně slabších rodin, kde panuje vícegenerační nezaměstnanost. „Dnes už často funguje opačný vzor, tedy chci to mít jinak a líp. I někteří rodiče se snaží, aby se děti měly lépe,“ podotkla sociální pracovnice.

Rozjetý projekt ale zřejmě ukáže ještě další skrytý problém. „Děláme s lidmi psychologické testy a měli jsme Romku, u které máme podezření, že je polonegramotná. Umí číst a psát jen okrajově,“ dodala Němcová.

Negramotní lidé v Moravské Třebové zřejmě už nežijí, ale těch s nedokončeným základním vzděláním bude asi dost. „Ti lidé třeba vyšli ze sedmé třídy, ale s pětkami, neudělali reparát a tím pádem nemají ukončenou základní školu. V Moravské Třebové může jít o desítky lidí. Mapujeme proto i vzdělání,“ uvedl Ferdinand Raditsch. Ten, kdo nemá ukončené základní vzdělání, může nastoupit do speciálního kurzu. Jenže nejblíže k Moravské Třebové se dělají kurzy v Jaroměři. „Jednáme se sociálním odborem, aby nějaká škola ve Třebové získala povolení pro tyto kurzy,“ dodal Raditsch.

Projekt Hledáme řešení v Moravské Třebové a další aktivity potrvají až do června roku 2022. Datem ale neskončí, Ferdinand Raditsch doufá, že přinese do Třebové změnu, desítkám lidí taky práci a celkové zlepšení situace ve městě.

FERDINAND RADITSCH O PROJEKTU:

Náš projekt je součástí aktivit, které definovaných ve Strategickém plánu sociálního začleňování města Moravská Třebová na období 2019 až 2022. Jeho vznik iniciovalo město Moravská Třebová ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. Nad jeho tvorbou se sešli všichni, kteří v Moravské Třebové pracují s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Počínaje sociálním odborem městského úřadu, přes Úřad práce, Charitu Moravská Třebová, Květnou Zahradu, Řeholní dům menších bratří (františkáni), SKP-centrum, až po Technické služby města. Byla nastartována řada dalších aktivit a projektů (město a jeho Komunitní centrum, Charita Moravská Třebová s několika projekty, SKP-centrum a další.

Tyto a podobné aktivity fungují jako nástroj sociálního smíru, jsou-li dobře realizovány. V časech hojnosti a dostatku to nevnímáme, máme se prostě všichni více méně dobře. Jakmile ale přijde jakákoliv krize, zejména ekonomická, kdy začne narůstat počet lidí bez práce, následně se objeví problémy s udržením bydlení atd., okamžitě začne v komunitách vzrůstat napětí. Nejprve skrytě, později často otevřeně. A v takovém době platí dvojnásob heslo „Kdo je připraven, není překvapen“. To je jeden z hlavních důvodů, proč se dlouhodobě věnujeme také práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.