V sobotu, při příležitosti 440. výročí Ladislavova narození, odhalila moravskotřebovská radnice na zámeckém nádvoří dlouho očekávanou bustu Žerotínovy manželky Bohunky z Kunovic. Ladislav už svou bustu na zámku měl. Stavitele zámku, který je učebnicí renesančního slohu, připomíná druhým rokem.

Autorem obou sochařských děl je moravskotřebovský výtvarník, bývalý ředitel kulturních služeb František Žáček, který městu bustu Bohunky "prodal" za symbolickou jednu korunu. Odhalení, kterému za chladého a dětštivého počasí, přihlížela asi padesátka místních, se ujali hraběnka Karla Mornstein Žerotínová a někdejší starosta města Radko Martínek.