Tato oblast byla totiž v roce 1960 administrativně přesunuta z tradičního Jihomoravského kraje do Východočeského kraje. Přitom toto místo vždy náleželo k historickému území Moravy. Jedním z jeho znaků je i místní malohanácké nářečí. Podobný osud potkal také další historická území Moravy, a to Moravskotřebovsko, Svitavsko, Dačicko a Slavonicko. Ani sametová revoluce včetně následného vývoje nepřinesla bohužel v této otázce nápravu. Ba naopak. Zmíněná administrativní změna byla navíc zakonzervována současným zařazením Jevíčska do Pardubického kraje. A tak doufejme, že jednou alespoň „dojede“ do Jevíčka i diskutovaná rychlostní komunikace z Brna přes Boskovice do Moravské Třebové. V opačném případě by Jevíčsko mohlo být ekonomicky ztracené.

Pavel Kyselák