Nejhezčí vesnicí v Pardubickém kraji jsou Morašice u Litomyšle. První dáma vítězné obce Hana Štěpánová včera převzala při slavnosti v bývalé rychtě prestižní titul. Letos poprvé se udělovala oranžová stuha za spolupráci zemědělského družstva s obcí. Premiérovým držitelem je Miloslav Tocháček z Trpína.

Starostka Morašic ví, že titul posouvá obec se sedmi sty obyvateli o kus vpřed. „Od vítězství si slibuji nejen snazší zisk dotací, ale obec se konečně zviditelnila. Komise nejvíce ocenila asi kladný vztah k přírodě. Obyvatelé třídí odpad, myslivci vysazují nové remízky a odchovávají bažanty a kachny,“ řekla starostka.

Společně s oceněním získala také půl milionu korun. Již nyní ví, kde je využije. „Stará secesní budova zdravotnického střediska potřebuje zásadní rekonstrukci. Opravíme střechu a fasádu,“ přibližuje Hana Štěpánová.

Kromě Morašic si z okresu odneslo cenu dalších dvanáct vesnic. Zelená stuha patří sousednímu Újezdci za péči o zeleň a životní prostředí. Diplom za vedení kroniky získali Chotěnovští a lidové tradice rozvíjejí ve Vendolí.