Na den přesně, 11. října 1950, jen o hodinu a půl dříve, bylo dvacet tři středoškolských studentů, spolu s posledním rektorem piaristické koleje Františkem A. Stříteským ve vykonstruovaném procesu odsouzeno k mnohaletému žaláři.

O představení, které je součástí právě probíhajícího Týdne paměti národa, projevili lidé mimořádný zájem. Přesto, že ještě odpoledne bylo prodáno jen něco přes sto lístků, utvořila se těsně před začátkem představení ve foyeru dlouhá fronta. Obsazeno bylo nakonec skoro do posledního místa. Večernímu programu předcházela dvě dopolední představení, vyhrazená studentům litomyšlských škol, která byla, jak poznamenal tajemník Smetanova domu Prokop Souček, „naplněna až po střechu".

Auditorium večerního představení tvořili návštěvníci převážně starší a střední generace. Mezi nimi v předních řadách usedli čtyři přímí účastníci tehdejších událostí, odsouzení studenti Jiří Kopřiva, Miroslav Matějka, Karel Metyš a Václav Portman. Svou přítomností povýšili přesvědčivé vyznění rekonstrukce procesu do roviny autentického dramatu.

Představení není klasickou divadelní inscenací. Autoři vycházeli z dochovaných stenografických záznamů, soudních protokolů a dalších archivních materiálů. Průběh soudního přelíčení rovněž konzultovali s těmi, kterých se dotýkalo nejvíc, obviněnými studenty. V rolích jednotlivých aktérů monstrprocesu se představili neherci, studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Soudní záznamy, ale i prohlášení vyjadřující podporu, později spíše volající po přísném trestu, četli v nezměněné podobě, přesně tak, jak byly před šedesáti šesti lety sepsány. Zazněly i výňatky z osobních zápisků rektora Stříteského.

Přesto, že divadelní představení rekonstruuje události, ze kterých ještě dnes, především s ohledem na vyřčené tresty, až mrazí, dlouhé a důsledně doslovné deklamace soudobých materiálů vyvolávaly na tvářích diváků bezděčné úsměvy. Ostatně sami souzení studenti vystupovali, podle záznamů i vlastních vzpomínek, velmi otevřeně, aniž by si uvědomovali, jaké tresty jim hrozí.

Divadelní představení vzniklo v rámci mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel. Poprvé je mohla veřejnost shlédnout koncem února letošního roku v prostorách Vrchního soudu na Pankráci. Studenti pražské právnické fakulty, která se na projektu Mene Tekel spolupodílí, připravili divadelní rekonstrukci litomyšlského monstrprocesu v rámci svého vysokoškolského studia ve specializovaném vědeckém semináři. Posléze se, na krátký čas proměnili v aktéry vlastních událostí.

Pohnutky, z jakých se organizátoři Týdne paměti národa rozhodli zařadit divadelní rekonstrukci procesu do programu akcí, přiblížil v sále Smetanova domu starosta Radomil Kašpar. „Je to černá skvrna v naší nedávné historii, proto je důležité, aby byl tento prostor tímto pomyslně očištěn".

Bezprostředně po skončení dvouhodinové inscenace navázala diskuze s tehdejšími účastníky procesu, jejíhož moderování se ujal kazatel Církve bratrské Daniel Kvasnička. Podrobnosti přineseme v následujících vydáních Deníku.