„Ke generální opravě střešního pláště nemohlo dojít dříve především s ohledem na zvažovanou variantu nástavby objektu v souvislosti se sdružováním akutní péče ARO a JIP. Teprve nedávno vedení nemocnic upřesnilo zadání a pokračuje projektová příprava situování chirurgických oborů do druhého podlaží budovy a umístění společného lůžkového fondu interních oborů do třetího podlaží monobloku. Nové vnitřní řešení s potřebou nástavby již nepočítá, takže rekonstrukce střechy monobloku je možná,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Řemeslníci musí demontovat celou stávající krytinu a udělat novou. Součástí prací je i osazení střešních oken nebo hromosvodu a veškerých souvisejících klempířských, tesařských a zámečnických prací. „Náklady na rekonstrukci střechy jsou ve výši 13,7 milionu korun,“ dodal Valtr.