„Celkem bude na území města rozmístěno více než sto kompostérů. Snažíme se o maximální vytřídění komunálního odpadu. Do kompostéru lze ukládat odpad ze zeleniny a ovoce, bioodpad z domácnosti, plevel, trávu, kořenové baly z květináčů,“ řekla jednatelka technických služeb Gabriela Horčíková. Vzniklý kompost mohou lidé využít na zahrádkách a do truhlíků.