„Byli jsme prvním městem v republice, které šlo do projektu EPC při rekonstrukci veřejného osvětlení. Nepotřebovali jsme na to žádné finanční prostředky," nastínil zjednodušeně moravskotřebovský starosta Miloš Izák. Na počátku nechali radní zpracovat audit, který odhalil, co by se mělo zlepšit. Stejně tak je to i s budovami, které mají v plánu  opravit.

Podle místostarosty Pavla Brettschneidera auditem zjistí skutečnou spotřebu elektřiny a plynu. Poté vyhlásí výběrové řízení. „Firmy se podívají na stav budov, navrhnou systém opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti," vysvětlil místostarosta. Vítězná firma, která z výběrového řízení vzejde, provede opatření na úspory energií. Také je garantuje po dobu deseti let. Jak informoval Pavel Brettschneider, náklady město hradí z ušetřených peněz za energie. Pokud na smluvenou výši úspor nedosáhne, pak jsou splátky k tíži firmy, která opatření prováděla.

Rekonstrukce veřejného  osvětlení zaručuje úspory hlavně za energie, ale také za servis a technologie. „Zmodernizovali jsme čtyřiadvacet rozvaděčů v celém městě a vyměnili svítidla. Sloupy zůstaly původní. Sodíkové výbojky s elektronickým předřadníkem umožňují upravovat intenzitu osvětlení v jednotlivých blocích," uvedl místostarosta. Náklady vyšly na šestnáct milionů korun, ale radnice je splácí z ušetřených peněz za energie.

Radní se připravují na další projekty s využitím EPC financování u vybraných městských budov.