„Tato investice by velmi pozitivním způsobem posunula nemocnici kupředu. Monoblok potřebuje řadu úprav. Projekt jde ruku v ruce s plánem na společný lůžkový fond interních oborů, chirurgie a očního,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. V letošním roce Pardubický kraj na obnovu monobloku uvolní deset milionů korun. Úpravy budovy z roku 2004 budou mít zásadní dopad na péči o pacienty.

„Rekonstrukce umožní sdružení oborů intenzivní péče a lepší využití technologického vybavení, což se následně odrazí i v personální oblasti. V neposlední řadě pak dojde k bezbariérovému propojení jednotlivých pracovišť,“ přiblížil plány Nemocnice Pardubického kraje její generální ředitel Tomáš Gottvald. Moderní monoblok s vybavenými pracovišti přišel před 15 lety na 300 milionů korun.