Kniha je působivou a živou kronikou. Jde o brilantní anatomii jedné zkázy, která čtenáři nabízí jedinečnou možnost pocítit kolektivizaci na vlastní kůži. Jan Boštík do svého vyprávění neumístil sebe či některého ze sousedů, ale vesnici jako takovou. Líčení zformoval do podoby svérázného starozákonního apokryfu o dobývání mladočovského Jericha „rudými apoštoly nového náboženství“. Práce na knize trvala roky. „Jde opravdu o mimořádnou věc ceněnou odborníky i po literární stránce. Autorem je můj děda, který si během 50. let psal k dějinám obce podrobné poznámky a pak je po odchodu na důchod uspořádal v samostatný literární útvar,“ přibližuje dílo Martin Boštík, historik z Regionálního muzea v Litomyšli. Rolník Jan Boštík (1903–1981) prožil celý život v Mladočově. Toužil se stát učitelem, ale byl nucen převzít po rodičích hospodářství s necelými deseti hektary orné půdy. Vedle toho se věnoval také politické a osvětové činnosti. Byl členem Československé strany lidové, obecním zastupitelem, působil v řadě spolků. Intenzívně se zabýval regionální historií. Stal se otcem šesti dětí.

Jako hluboce nábožensky zakotvený člověk viděl v poválečném spojení se Sovětským svazem hrozbu ateizace a dehumanizace společnosti. Po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl okamžitě odvolán z místního národního výboru. Přes svůj odpor vůči politickému vývoji nebyl nikdy uvězněn. V jeho případě postačil třídenní nepřerušený výslech, který prodělal v roce 1954 v litomyšlské úřadovně Státní bezpečnosti…

Kniha Mladočovské Jericho bude představena v neděli 3. října v 15 hodin v zámeckém pivovaru v Litomyšli v rámci programu Knihovny Václava Havla.