Celkem padesát tři soutěžících se utkalo ve čtyřech disciplínách, kterými byly Opičí dráha na čas, Podlézání laťky, Hod medicimbalem a Skok do výšky.
Všichni se snažili o nejlepší výkony a vzájemně se podporovali. Rodiče a přátelé sportu jako diváci jejich výkony odměňovali potleskem. Rozhodčí byli z řad rodičů. Cvičitelům a rodičům patří poděkování.

Letošní zima sportům venku  moc nepřeje, a tak setkání ve Sportovní hale nebylo jistě poslední.

Eva Henslová, za TJ SOKOL