Tato pouť nese název Světové dny mládeže a v letošním roce se koná v Madridu ve Španělsku. Organizátoři očekávají účast milionu a půl mladých poutníků opravdu z celého světa. Z naší vlasti se vydává podle vyjádření tiskového střediska České biskupské konference ke třem tisícům účastníků. Tato setkání jsou chystána s předstihem, aby se co nejvíce předešlo pouhému shromáždění davu. Celá příprava připomíná řeku, která pramení v osobní přípravě každého účastníka i malých společenství. Uprostřed tolika lidí se nikdo nemá cítit osamoceně. Během prvního týdne jsou účastníci rozptýleni po celé zemi. Hojně jsou přijímáni do rodin a farností, seznámí se alespoň letmo s charakteristikami hostitelské země. Organizátoři připravují různé programy, na kterých se mají možnost prezentovat všechny národnosti. Na prahu druhého týdne se potůčky spojí v řeku poutníků do Madridu. Toto město doslova rozkvete mládím a pestrostí výstav, koncertů, seminářů, modlitebních setkání, přednášek. Celé setkání vyústí společným sobotním a nedělním programem, kterému předsedá papež. Nadšení střídají okamžiky ztišení, naslouchání zpěv, obtíže pouti s duchovním odpočinutím. A s čím přijíždí Benedikt XVI. na toto setkání? Obecně řečeno: „Mladí, nalezněte své kořeny, abyste mohli být stálými, charakterními a zodpovědnými lidmi.“

PETR ŠABAKA, vojenský kaplan