Tento druh patří k našim největším drozdům. „Je o něco větší než kos. Je ale velmi plachý a ostražitý," popisuje opeřence vedoucí záchranné stanice Josef Zelený. V přírodě hnízdí v jehličnatých lesích s mýtinami a sousedními loukami. Pozorovatelé ho zahlédnou také v horách a místy i v parcích. „Jeho přirozenou potravou je hmyz, plži, červi a různé bobule," uvádí Josef Zelený.

A právě mláďata tohoto drozda se zhruba před třemi týdny dostala do stanice. Patrně vypadla z hnízda. „Jedna všímavá žena našla malé ptáče v Schindlerově háji. Druhý den našla další. Obě proto dovezla k nám do stanice," říká Josef Zelený.

Malí drozdi na tom po zdravotní  stránce nebyli zrovna nejlépe. Podle odhadu záchranáře neměli více než deset možná dvanáct dnů. Nebýt ženy určitě by uhynuli nebo by se nejspíš stali kořistí koček.

Pracovníci stanice po celou dobu brávníkům věnují potřebnou péči. „Krmíme je moučnými červy, cvrčky, speciální směsí pro hmyzožravé ptáky a škrábaným hovězím masem," upřesňuje Josef Zelený. Dnes už se jim daří dobře. Pomalu se rozlétávají a brzy už nebude nic scházet k tomu, aby se mohli vrátit do přírody. „Počítáme, že je do dvou týdnů vypustíme," dodává vedoucí stanice. Prozatím jsou ve voliéře. Připravují se, aby mohli vyletět.

Pracovníci záchranné stanice ve Vendolí mají stále co dělat.  Mimo jiné se starali o dvě mláďata drozda brávníka.