Ředitelka gymnázia v Moravské TřebovéNový obor Letecké technické lyceum je v republice ojedinělý a stojí za pozornost…
Takto koncipovaný obor zaměřený na letectví je v republice jediný. Základem je rámcový vzdělávací program Technické lyceum a disponibilní hodiny jsou použity na odborné předměty a přesahy odborných témat do ostatních předmětů. Název školního vzdělávacího programu byl proto zvolen Letecké technické lyceum a naše škola od 1. září změní název na Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová.

Kdy se zrodil nápad otevřít tento specifický obor v Moravské Třebové?
Prvotní myšlenka propojit potenciál naší školy a letiště ve Starém Městě patří Radko Martínkovi, bývalému senátorovi. Z jednání v prosinci 2017 vyplynul úkol připravit obor, jehož absolventi budou vzděláni pro pozice, které letecký trh práce potřebuje, a rovněž pro pokračování na vysoké škole. Výsledkem intenzivní spolupráce s leteckými odborníky a konzultací s vysokými školami je koncepce studijního oboru Letecké technické lyceum.

Studenti budou mít možnost absolvovat plachtařský, motorový či parašutistický výcvik. Ten bude na letišti ve Starém Městě o víkendech a prázdninách jako volnočasová aktivita pod vedením zkušených instruktorů. Na letišti je centrum České reprezentace v letecké akrobacii. Trenéři si zde mohou vybrat talenty a podpořit je v jejich profesionální sportovní letecké kariéře.


Mají žáci devátých tříd zájem o nový obor?
Pro školní rok 2019/2020 přijmeme 30 žáků. Účastnili jsme se přehlídek středních škol v celé republice a zaznamenali jsme velký zájem. Ten potvrzovala i vysoká účast uchazečů při dni otevřených dveří ve škole, na kterém byli přítomni představitelé Aeroklubu ČR a Martin Šonka, mistr světa Red Bull Air Race 2018 a mistr Evropy ve freestyle akrobacii. V současné době přicházejí přihlášky.

Budete mít dostatek pedagogů pro odborné předměty?
Odborné předměty budou vyučovat odborníci z praxe a z vysokých škol. Rovněž praxe a exkurze budou probíhat v reálném prostředí leteckých společností a letišť.

Spolupracujete i s nějakými letci, piloty?
Vznik oboru významně podporují osobnosti z vysokých škol a z řad leteckých odborníků a sportovců.

Jaké bude uplatnění absolventů? Jako piloti, letušky…
Absolventi se po maturitě mohou ucházet o pracovní místa v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví, v letecké dopravě a službách leteckých podniků nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Letecký obor do Moravské Třebové patří

Žáci devátých tříd už posílají přihlášky ke studiu nového leteckého oboru v Moravské Třebové. Nakonec se však může stát, že se obor neotevře. O tom se ale údajně rozhodně až na začátku března, tedy po termínu pro podání přihlášek.

„S vedením školy, zástupci města a Aeroklubu ČR jsme jednali naposledy koncem ledna. Informovali jsme se o tom, jak probíhá propagace oboru a jaký je zájem. Domluvili jsme se, že po uplynutí lhůty pro podání přihlášek se znovu sejdeme a celou situaci vyhodnotíme,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Budoucnost oboru zavisí na zájmu

V tuto chvíli ale nikdo neví, kolik žáků se do školy přihlásí. Burzy škol, prezentační akce a dny otevřených dveří ovšem podle ředitelky Aleny Plocové i hejtmana ukázaly, že nový obor s celorepublikovou působností žáky devátých tříd zaujal.

„V tuto chvíli se však skutečně jedná pouze o předběžný zájem, který bude upřesněn po konci podávání přihlášek ke studiu. Poté budeme jednat o dalším postupu včetně jednotlivých úvazků v rámci odborných předmětů či zajištění ubytování,“ dodal Martin Netolický.

Má vůbec letecký obor v tak malém městě, jako je Moravská Třebová, budoucnost? „Osobně jsem přesvědčený, že obor ve městě budoucnost má. Zároveň se nejedná pouze o názor samosprávy, ale od počátku veškeré kroky konzultujeme s Aeroklubem ČR, zástupci letiště ve Starém Městě a vysokými školami. Ty jsou také zapojené do tvorby vzdělávacího plánu,“ podotkl hejtman Netolický.