Dobře to vědí v Trpíně na Poličsku. Rozhodli se proto učinit přítrž vydávání zbytečně vysokých sum. Namísto toho areál okolo Kavinského potoka zkrášlí, přizpůsobí přírodním vlivům a udělají lákavý kout.

„Plánujeme tu udělat mokřadní tůň, která bude krystalizovat potok tekoucí právě z koupaliště. Všechno přizpůsobíme režimu ochrany rostlin a živočichů," objasňuje starosta Trpína Miroslav Tocháček.

V údolí nad obcí tak vzniknou mimo jiné i zátoky a meandry. Kromě toho se chystá i výsadba nových stromků. Oblast se může stát zajímavou destinací pro turisty i díky novým naučným stezkám a posezení.

S nápadem, jak využít místo přišlo vedení obce, které do první fáze plánovaného projektu zasvětilo také občany, kterým dalo možnost přicházet se svými představami na vylepšení atraktivity místa.

„Jednali jsme o tom už na schůzce s občany před dvěma lety. Už tehdy padlo pár názorů i na obhajobu koupaliště, proč by tady nemohlo zůstat," připomíná starosta.

Pro obec se čtyři sta dvaceti obyvateli je udržování vodní plochy nákladné. Pro jeho zrušení hovoří i fakt, že se tu rozpadá hráz, některé úseky jsou životu nebezpečné. „Lidem hrozí zranění, nebo utonutí. Opravdu nechci nechat koupaliště v tak hrozném stavu a pokrytecky vyvěsit ceduli, že je tu koupání na vlastní nebezpečí. To už radši udělejme přírodní park," vysvětluje rozhodnutí Miroslav Tocháček. Současné místo pro koupání je stále vedené v registru požárních nádrží. Bude sloužit k upouštění vody do místního potoka.

Obec už čeká jen na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí, který posuzuje žádost Trpína. Peníze chce získat z operačního programu. „Pokud nám vyhoví, máme v plánu začít s prvními pracemi už na podzim. To by znamenalo úpravy koryta a hráze, likvidaci starého koupaliště," dodává starosta Miroslav Tocháček. Ves by se potom na projektu finančně spolupodílela minimálně.