Zvýšená poptávka rodičů po umístění dětí ve školkách se dotkla také Poličky. „Zjistili jsme, že kapacita mateřských škol ve městě je o patnáct dětí nižší než skutečný požadavek rodičů," potvrdil poličský starosta Jaroslav Martinů. Radní proto zvolili loňskou zkušenost, kdy ve volných prostorách základní školy Na Lukách vybudovali nové oddělení sousední školky. „V letošním roce jsme se rozhodli, že zřídíme další oddělení, které umožní pokrytí všech požadavků rodičů na umístění dětí do školek na území našeho města," uvedl starosta.

Ve škole ubylo žáků, a tak se volné prostory pro školku hodí. Výhodou je, že škola sídlí hned vedle ní.