Po desáté hodině dopoledne přistane jeho vrtulník na školní zahradě. Školu v Moravské Třebové si prohlédne v rámci svých cest po útvarech a zařízeních Armády České republiky. „Studenti této školy se navíc zapojili do projektu Příběhy bezpráví. Ten prostřednictvím projekcí filmů a besed s pamětníky přibližuje mladým lidem složité období komunistického režimu. Alexandr Vondra přijal pozvání studentů na besedu jako bývalý signatář a mluvčí Charty 77 a především jako přímý účastník událostí a člověk, který represe bývalého režimu prožil na vlastní kůži,“ sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového odboru ministerstva obrany. Alexandr Vondra si ještě před besedou se studenty prohlédne vybavení školy, která je jediná svého druhu v České republice. Letos si navíc připomíná sedmdesát pět let od založení.