Resortní medailí Artis Bohemiae Amicis ocenil ministr kultury Martin Baxa Piknovy celoživotní zásluhy v oblasti hudebního organizátorství a fundraisingu a šíření dobrého jména jednoho z nejproslulejších českých festivalů klasické hudby, Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Medaile převzal v souvislosti s ukončením jeho působení ve funkci ředitele festivalu.

Smetanova Litomyšl se každoročně koná na přelomu června a července na litomyšlském zámku. Jan Pikna byl ředitelem festivalu od roku 1997, na jeho pořádání a rozvoji se však podílel i dříve, od roku 1994 do 1997 byl vedoucím produkce.

Festival Smetanova Litomyšl
Smetanova Litomyšl odtajnila příští program. Oslaví 200 let narození skladatele

„Smetanova Litomyšl byla založena již v roce 1946, ale tehdy ještě bývala víkendovou kulturní akcí regionálního významu. Teprve v 90. letech dvacátého století se právě pod vedením Jana Pikny změnila v nejrozsáhlejší mimopražský festival klasické hudby celostátního významu s výrazným mezinárodním přesahem. Rozrostl se délkou trvání, počtem pořadů, ale také se velmi výrazně zvýšila jeho umělecká kvalita a stal se všeobecně známým. Zásluhy Jana Pikny o dobré jméno festivalu klasické hudby jsou dlouholeté, nezpochybnitelné a všeobecně známé a já mu za jeho profesní práci děkuji,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.

Smetanova Litomyšl si pod vedením ředitele Jana Pikny zachovala vlídnost a osobní přístup k návštěvníkům, přátelský až rodinný charakter přinášející radost, odpočinek, pozitivní myšlení. I za to byl Jan Pikna v roce 2008 oceněn Cenou Ď jako Vzor etiky a národní hrdosti. V roce 2015 získal hned dvě ceny, a to Manažer roku v kategoriích Služby pro veřejnost a Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců. Jan Pikna je rovněž členem rady Asociace hudebních festivalů České republiky, která sdružuje nejvýznamnější festivaly klasické hudby.