Potvrdili to žadatelé o přezkum.

Zda bude řízení, ve kterém by se mělo přezkoumat pravomocné rozhodnutí ministerstva o neprohlášení budovy za kulturní památku, skutečně zahájeno není prozatím jasné. Ani kdyby tomu tak bylo, nemá přezkum na připravovanou demolici budovy, odkladný účinek.