„Důležitou zprávou je, že Ředitelství silnic a dálnic považuje stavbu D35 za jednu ze tří prioritních staveb v České republice, a to vedle dostavby Pražského okruhu a obchvatu D1 u Přerova. Proto je také dílčím přípravám věnována opravdu velká pozornost,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Stále není vyřešené napojení Orlickoústecka na dálnici u Litomyšle. Takzvaná mimoúrovňová křižovatka Litomyšl není v tuto chvíli u ledu a bude se na ní nadále pracovat, aby bylo možné ji případně bez zásahů do samotného tělesa dálnice dobudovat a její součástí byl obchvat Němčic a Zhoře, a to mimo samotná sídla. „Toto řešení je důležité nejen pro napojení Orlickoústecka, ale také pro Litomyšl, protože pokud by nedošlo k napojení, tak by nejen osobní, ale především nákladní automobily směřovaly po dálnici středem města kolem zámku, což samozřejmě nikdo z nás nechce,“ dodal hejtman.

ŘSD má nyní čtyři ze šesti územních rozhodnutí. První úsek dálnice by měl být dokončen v únoru 2022, druhý pak pravděpodobně v červenci.