Školství je na tom špatně a nemá peníze… Tyto stížnosti nechali stranou ředitelé základních škol ve Svitavách a pustili se do zajímavých projektů. Z Evropské unie získali zhruba osmnáct milionů korun. Nové programy staví především na spolupráci mladších a starších žáků a také na výchově.

Interaktivní tabule, fotoaparáty, nové učebnice a zvukovou techniku nakoupili v základní škole Sokolovská. „Vytvoříme databanku námětů pro projektové vyučování. Ty pak nabídneme i ostatním školám. Zatím máme hotových deset projektových opor, celkem jich bude osmdesát osm,“ sdělil ředitel David Šimek. Navíc proškolili čtyřicet učitelů svitavských škol v oblasti projektového vyučování a tvorby příprav na interaktivní tabuli.

Na Partnerství bez předsudků vsadili v základní škole v Lačnově. Téměř tříletý projekt je zaměřený na rovný přístup ke vzdělávání pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. „Vytváříme individuální plány. Realizujeme pravidelné doučování a elektronická cvičení k zopakování učiva. Počítáme se socioterapeutickými dílnami pro rozvoj dovedností. Podporu nabízíme také rodičům zapojených dětí,“ přiblížila ředitelka lačnovské školy Radoslava Renzová.

Projekty a dotace z Evropské unie

ZŠ náměstí Míru: Žáci žákům (1 900 000 korun)
ZŠ Sokolovská: Projektové vyučování (1 850 000 korun)
ZŠ a MŠ Lačnov: Partnerství bez předsudků (3 miliony korun)
ZŠ Felberova: Výchova ke zdraví (3 miliony korun)
ZŠ Riegrova: bezbariérové zázemí pro děti a mládež (10,5 milionu korun)

Ve Felberově škole se zaměřili na zdravý životní styl. Podle vedení školy se děti sice hodně učí, ale málo pracují. Díky projektu se naučí vyrovnávat s negativními společenskými vlivy a lépe zvládnou vyhledat odbornou pomoc. Naučí se také reagovat na krizové životní situace. Osvojí si základy první pomoci, naučí se na modelu resuscitaci a budou tak připraveni na reálné situace. Do výuky učitelé zařadí také dopravní výchovu. Aktivity doplní rovněž setkání s lidmi, kteří různé životní situace prožili.

Téměř dva miliony korun získala z Unie škola na náměstí Míru pro projekt Žáci žákům. Hlavním cílem je zavedení nového nepovinného předmětu Objektově orientované programování. „Nově zařídíme počítačovou učebnu. Pro nový předmět jsem vytvořil již učebnici. Žáci se naučí pracovat ve špičkovém vývojovém prostředí. Největší přínos vidím ve společném úkolu a práci pro dosažení cíle. Žáci druhého stupně totiž vytvoří pod vedením učitelů didaktické programy a hry pro výuku dětí na prvním stupni,“ vysvětlil Jakub Velecký ze školy na náměstí.

Investiční projekt za deset a půl milionu korun již běží na ZŠ Riegrova. Vybudovali tu bezbariérové zázemí pro děti a mládež.