U zrodu stál středoškolský učitel Radko Martínek. „Výpravy za poznáním ve scenériích si studenti zapamatují na celý život,“ domnívá se Martínek. Na jeho iniciativu navazuje nynější projekt, do něhož se pustili studenti s učitelem Jiřím Hrbatou.
Skupina studentů z kvarty a sexty zachytila proměny města. „Vyhledali podle prvotní dokumentace jednotlivé objekty a zaznamenali jejich současnou podobu,“ uvedla ředitelka třebovského gymnázia Alena Plocová. Výsledkem jsou dvojice fotografií, které dokumentují proměny města. Snímky představili na výstavě ve Dvoraně.
V rámci tohoto projektu studenti detailně poznávají svoje město. Uvědomují si nutnost uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Podle místního historika Miloslava Kužílka přispívají výlety za historií k pocitu hrdosti na město. Přesvědčit studenty není podle Martínka pouze záležitost knih.

Před lety zavedl Radko Martínek výpravy za historií do společenskovědních seminářů. Obsahovou stránku dnes řídí předmětová komise dějepisu a výtvarné výchovy.
Poznání rozvíjí časové a prostorové představy. Ty umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. „Historie není pro mladé lidi jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů. Dokážou si klást otázky, jak se současnost prostřednictvím minulosti ptá na svoji možnou budoucnost,“ přibližuje další rovinu ojedinělého projektu ředitelka gymnázia Alena Plocová.