Podle starosty Miloše Izáka by na takový projekt mohlo město získat až devadesátiprocentní dotaci. V budově by mohlo vzniknout dvanáct bytů. Zastupitelé města odsouhlasili zadání studie, ze které vyplyne, jaký je technický stav objektu. Druhou variantou, jak s budovou naložit, je podle vyjádření statika demolice objektu.