Vyhlášení výsledků osmého ročníku krajské soutěže 
„O Perníkovou popelnici 2014" se konalo v květnu a Litomyšl se umístila na celkové třetí příčce v kategorii nad dva tisíce obyvatel.

„Sice se nám nepodařilo zvítězit, ale myslím si, že se jedná o úspěch. Před námi se umístily menší obce a města, kde se recyklaci daří více," řekl Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hospodářství. Porotci totiž přepočítávali celkové údaje na jednoho obyvatele, což ztěžuje početnějším městům vítězství.

V soutěži na druhém místě skončila Třemošnice a celkovým vítězem této kategorie se stalo město Sezemice. „To dosáhlo hattricku, v minulých dvou ročnících totiž také dokázali zvítězit," dodal Jiří Záliš za organizátory akce. Litomyšl za své umístění získala malou symbolickou popelnici z perníku a finanční částku pětadvacet tisíc korun, kterou město použije na podporu ekologických aktivit obyvatel, například na domácí kompostéry.

Sladkou odměnu předali úředníci druhákům ze III. Základní školy T. G. Masaryka v Litomyšli. Žákům se totiž za minulý rok podařilo sesbírat takřka čtyři tuny papíru.

„Na naše žáky jsem hrdý, ke třídění je vedeme už od útlého věku. Finance získané tímto způsobem si nenecháváme, ale dáváme je zpátky do jednotlivých tříd. Platí se z toho například výlety a exkurze. Pro děti je to tedy dobrý příklad a zároveň motivace," sdělil ředitel školy Pavel Jirsa. Ten také zmínil důležitost rodičů. Právě oni totiž často svým dětem pomáhají tím, že vozí nepotřebný papír z práce.

V Litomyšli jsou základní školy velice aktivní. Za minulý rok dokázaly dohromady nasbírat více než sedmdesát tun papíru. Ředitelům při sběrech pomáhá také úzká spolupráce s místní radnicí a firmou LIKO Svitavy.

„Umístění v této soutěži beru jako ocenění našich občanů. My jim sice můžeme vytvářet podmínky k ekologickým aktivitám, ale kdyby oni sami nechtěli, tak s tím nezmůžeme nic," vysvětlil Pavel Jiráň.

Potěšil ho i fakt, město ve sběru snese srovnání nejenom s krajským, ale i s celorepublikovým průměrem. Za loňský rok se zde svezlo více než jeden a půl tuny směsného komunálního odpadu a také například dvanáct tun nebezpečného odpadu. Došlo také k razantnímu nárůstu ve sběru barevného a bílého skla.

Jiráň zmínil i určité rezervy, které město v ekologických aktivitách má. „Jedná se například sběr kovového odpadu. To je problém, který je pravděpodobně způsoben tím, že zde nemáme žádnou velkou sběrnu," dodal.