„Komplexní restaurátorský zásah bude proveden na dvou kamenných kašnách se sochami sv. Jiří a sv. Michaela Archanděla a také na soše sv. Jana Nepomuckého. Všechny uvedené sochy jsou na seznamu Národních kulturních památek ČR.

Předpokládané náklady jsou ve výši 1,5 milionu korun,“ sdělila mluvčí radnice Naděžda Šauerová. Na opravy Polička požádala o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Ilustrační foto
Matka dvou dětí pobírala dvě dávky