Radní chtějí nechat postavit nové mostky v této části města výměnou za stávající nevyhovující přechody. „Zároveň město vyzvalo Lesy České republiky k provizornímu přemístění boršovského Stříbrného potoka v místech, kde by měly budoucí lávky stát," informovala mluvčí města Dagmar Zouharová. Radní předpokládají, že současně povedou i řízení o povolení staveb na pozemcích úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Problém s přemostěním Stříbrného potoka nastal ve chvíli, kdy Lesy ČR, které revitalizují jeho koryto, požadovaly po radnici opravu mostků nad rámec původně dohodnutých deseti mostů a lávek," uvedla mluvčí. Ukázalo se totiž, že dotyčné přechody přes potok jsou zbudované svépomocí často bez stavebního povolení a zápisu v katastru nemovitostí. Město proto tyto černé stavby nahradí legálními lávkami a mostem.

(mot)