Při těchto nákupech elektřiny a plynu využívá jeden ze zákonných způsobů zadávacího řízení 
a tím je jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém může být zakázka na dodávky zadána, jestliže jde o dodávky nabízené a kupované prostřednictvím komoditní burzy. Zde je celý proces nákupu dostatečně jasný
a zajišťuje tak nákup za nejlepších cenových podmínek. „Rada města schválila záměr uskutečnit tuto zakázku pro období let 2017 a 2018, takže jsme vysoutěžili energie na dva roky, a to prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno," uvedla vedoucí odboru vnitřní správy města Ilona Kociánová.
 

Tyto burzy jsou relativně mladým fenoménem na trhu veřejných zakázek. Určitou popularitu začaly nabírat před osmi lety, kdy se v důsledku postupné liberalizace trhů s energiemi začalo v tomto sektoru významně soutěžit a tento postup dále nabírá na popularitě.

Obchodování na burze podléhá stanoveným pravidlům a proto jsou k přímému obchodování oprávnění pouze její členové. Ostatní účastníci, mezi které patří 
i město Svitavy, musí obchody uzavírat pomocí zprostředkovatele, takzvaného dohodce.
 

„Podklady pro obchodování vypracovala a naše město zastupovala na komoditní burze při jednotlivých elektronických nákupech makléřská společnost Prospeksa, která byla vybraná prostřednictvím výběrového řízení,"dodala Ilona Kociánová.
 

Nákup energií jako takový se uskutečnil 11.října. Pro nízké napětí se stala dodavatelem pro období 2017-2018 společnost Centropol energy, pro vysoké napětí společnost Veolia Komodity ČR a dodavatelem plynu společnost Vemex Energie. 
Elektřina v hladině nízkého napětí pro 117 odběrných míst byla vysoutěžena za 785Kč/MWh. Hladina vysokého napětí pro šest odběrných míst za 804Kč/MWH. Zemní plyn pro velkoodběr jednoho odběrného místa za 434Kč/MWh a pro maloodběr pro dvacet tři odběrných míst za 439Kč/MWh.
 

„Roční úsporu za energie díky centralizaci zakázek dosáhne výše zhruba 650 tisíc korun," dodala Ilona Kociánová.