„Stávající stav je problematický z hlediska nástupních prostor u autobusových linek, parkování osobních automobilů a také bezpečnosti chodců," vystihl svitavský místostarosta Pavel Čížek důvody, proč se město do největší jednorázové přestavby veřejného prostranství pustilo.

Terminál v číslech*Vznikne 58 nových parkovacích míst pro osobní auta a 74 stání pro úschovu jízdních kol.
*Investiční náklady se vyšplhají na 70 milionů korun.
*90 procent nákladů pokryje dotace.
*Realizace by měla trvat 12 měsíců.

Vedení města chce dosáhnout bezpečného řešení dopravního systému s navýšením ploch pro parkování osobních automobilů, vybudováním nových bezbariérových chodníků, úpravou zastávek pro autobusovou dopravu, vybudováním odpočinkových míst s lavičkami a dalším mobiliářem a prostor pro úschovu a odstavování jízdních kol. Lokalita před nádražím se také více zazelená díky nové výsadbě. Podle Čížka by však měla přijít i změna v podpoře využívání veřejné hromadné dopravy, ať již vlakové či autobusové.

Administrativní kroky k vydání stavebních povolení už má město za sebou. V běhu jsou projekční práce na dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele, které by mělo být hotové nejpozději do konce června letošního roku.

Zdroj: Youtube

Přestavba je řešena dvojúsekově. V úseku ulic Tovární – Nádražní a Nádražní – železniční přejezd. Stavební práce by měly začít na konci letošního roku nebo začátkem příštího roku. Realizace je plánována na dvanáct měsíců. „Investiční náklady by se měly pohybovat kolem sedmdesáti milionů korun. Investice bude podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši devadesát procent uznatelných nákladů," upřesnil svitavský místostarosta Pavel Čížek.

V rámci přípravy projektu si město nechalo zpracovat fotodokumentaci prostoru přednádraží před zahájením stavby a vizualizaci výsledného vyznění po přestavbě. „Veřejnost si tak může lépe představit, jak bude území vypadat," uzavřel Pavel Čížek.