Podle materiálu, který vzali zastupitelé na prosincovém zasedání na vědomí, je prozatím na stole sedm variant možného využití lokality.

Na prvním místě výstavba sportovní haly. Předpokládané náklady se pohybují mezi 60 až 90 miliony. Druhá varianta je víceúčelové zařízení se společenským sálem za 50 až 100 milionů. Třetí možností nový pětadvaceti metrový bazén, který by si vyžádal investici 120 až 160 milionů. Další v pořadí jsou zdravotnické zařízení, domov pro seniory, muzeum nebo bytová výstavba.

„Nemusíme v této záležitosti spěchat. Kvituji stanovisko vedení, že lokalita by měla zůstat v majetku města. Je to pro nás strategický pozemek,“ domnívá se Miloš Mička (TOP09). S jeho názorem, souhlasí i Radko Martínek (ČSSD). „Lepší pozemek město nemá,“ uvedl. Podle Martínka by si město mělo lokalitu nechat v záloze, pokud by prohrálo soudní spor s kongregací sester Neposkvrněného početí Panny Marie a muselo církvi vrátit budovy, které využívají sociální služby.

Vedení města by podle Martínka mělo připravit studii možného využití pozemku, ale realizaci nechat až na nové politické reprezentaci vzešlé z obecních voleb. „Myslím, že součástí komunálních voleb by mohlo být referendum nebo dotazníková akce, kdy by si občané na základě zpracovaných představ, vybrali,“ navrhl Radko Martínek.

„Anketu, co si lidé v lokalitě přejí, možná provedeme už dřív. Proběhnout by mohla v rámci přípravy nového strategického plánu města,“ upřesnil místostarosta Václav Mačát (ČSSD).

Ovšem ne všechny varianty jsou realizovatelné. Například bytová výstavba, kterou nejčastěji zmiňují lidé na sociálních sítích, neodpovídá platnému územnímu plánu.