Platný regulační plán městské památkové rezervace v Moravské Třebové končí roku 2015. Musí se tedy vypracovat zcela nový. A to se radním hodí. Město má totiž několik strašáků, se kterými je třeba něco zásadního udělat, aby nehyzdily renesanční perlu České republiky.

Za jeden z největších se dá považovat areál bývalé městské tržnice. Chátrající komplex, který je hned u centra města, odpuzuje snad všechny obyvatele.

V areálu jsou ještě pozůstatky po jiných budovách a částečně historické hradby města. Radní rozmýšleli, jak prostor využít. Jednou z možností byla zástavba domů, což by byla kombinace služeb a bytových jednotek. Další bylo zkultivování za pomocí výsadby zeleně, kavárny, vodotrysků, hřiště a hlavně parkoviště. „Klíčové, proč vyhrála tato druhá možnost, je budování obchodního centra na místě bývalého hotelu Morava, které je téměř naproti bývalé tržnice," uvedl místostarosta Václav Mačát. Stavbu centra totiž není možné zkolaudovat, aniž by měla dostatečný prostor parkovacích míst.
„Máme zpracovanou studii i potřebnou dokumentaci k tomu, abychom z této lokality udělali konečně něco hezkého," doplnil místostarosta.
Dalším chátrajícím objektem, který se ještě nepodařilo vyřešit, je budova bývalé dětské nemocnice.

Stav odpovídá stáří budovy, což je více než sto let. Město má představu, jak by se nemovitost mohla využít. Záměrem bylo nadstandardní ubytování pro seniory se zařízením sociálních služeb. Jednání s investory, kteří měli o objekt zájem, však zatím nepřineslo žádný uspokojivý výsledek. Nikdo z nich totiž nedokázal garantovat zachování tohoto záměru.

Posledním plánem investora bylo vybudování zdravotnického zařízení, konkrétně gynekologické kliniky. Znovu však nedokázal garantovat provoz, který bude dlouhodobě a stabilně fungovat. Dokud takovou záruku město nedostane, objekt nepustí.

„Jestliže nám nikdo není schopen garantovat dlouhodobý záměr, tak se nabízí spekulace, že chce získat poměrně výhodně nejlukrativnější pozemek ve městě a ten pak využít jinak, než bychom si přáli," informoval místostarosta Moravské Třebové Václav Mačát. Z tohoto důvodu si město budovu stále drží. Údržba v tuto chvíli vyjde až na sto tisíc korun ročně. Možnou variantou je, že by se objekt zboural, upravila by se volná plocha a hledal by se vhodný zájemce. Problém by to nebyl, budova není legislativně historickou památkou. K městu ale už patří. Kupodivu všichni dosavadní investoři měli v plánu budovu rekonstruovat, bourat ji nechtěl žádný z nich.

Původně město ještě zamýšlelo vybudovat chybějící kongresové centrum se společenským sálem, což obyvatelé Moravské Třebové radním často připomínají. Projekt byl hotový, bohužel ztroskotal na nedostatku financí a nepřiznání dotace. Jak klenot města dopadne, záleží na domluvě s potenciálními investory. Nemovitost již léta chátrá a změna je v nedohlednu. V jeho okolí je navíc velký park. Nabízí se tedy zdravotnické nebo další rekreační využití. I když za tímto účelem postavena nebyla. V dalším plánu města je budování kombinace nové průmyslové zóny a výstavby nových rodinných domů. Objevit by se měla naproti stávající průmyslové zóně ve směru od Svitav.